Автор: Ахметзянов М.И.

Нугай Урдасы: татар халкының тарихи мирасы, икенче китап Ахметзянов М.И. Нугай Урдасы: татар халкының тарихи мирасы, икенче китап

Автор: Ахметзянов М.И.

Нәшрият: Татарстан китап нəшрияты, 2009 ел.

Китапта Идел белəн Урал арасында яшəгəн татар халкының бабалары тарихына кагылышлы 70 тəн артык язма тарихи чыганаклар тасвирлана. Аларның күпчелек өлеше матбугатка беренче мəртəбə тəкъдим ителə. Алар арасында шулай ук болгар этногенезына караган язмалар да бар. Китерелгəн шəҗəрə текстлары татар халкының Нугай Урдасы варислары булуын расларга тулысынча җитəрлек. Хезмəттə файдаланылган шəҗəрə текстлары башка язма документлар (— төрле теллəрдə сакланган борынгы тарихи хроникалар, эпитафик чыганаклар, татар дастаннары) белəн берлектə комплекслы өйрəнелгəн.

Дастаннар ватаны: Кама аръягының көнчыгыш төбәкләре һәм татар әдәбияты тарихы Ахметзянов М.И. Дастаннар ватаны: Кама аръягының көнчыгыш төбәкләре һәм татар әдәбияты тарихы

Автор: Ахметзянов М.И.

Нәшрият: Мәгариф, 1999 ел.

Бу китап борынгы язма чыганакларны археографик экспедицияләр юлы белән эзләп табу, фәнни архивларда китапханәләрдә тикшеренү эшләре алып бару, катлаулы текстологик хезмәт нәтиҗәләре нигезендә язылды.

Авторлар