Автор: Əхмəдиев Ш.Г.

Язмыш: хикəялəр, əкиятлəр Əхмəдиев Ш.Г. Язмыш: хикəялəр, əкиятлəр

Автор: Əхмəдиев Ш.Г.

Нәшрият: Татарстан китап нəшрияты, 2003 ел.

Бу китапка Шəhит Əхмəдиевнең балаларга багышланган иң яхшы хикəялəре həм əкиятлəре сайлап алынды.

Авторлар