Автор: Гыйззәт Т.К.

Сайланма əсəрлəр: 5 томда. 2 т. Гыйззәт Т.К. Сайланма əсəрлəр: 5 томда. 2 т.

Автор: Гыйззәт Т.К.

Нәшрият: Татарстан китап нəшрияты, 2009 ел.

Т.Гыйззəтнең иҗади мирасында күмəклəшү, авылда яңа тормыш төзү темасы зур урын алып тора. Бу томга тупланган пьесаларда Октябрь революциясеннəн соңгы совет авылының, андагы социаль проблемаларның диалектик рəвештə үзгəрə, алмашына баруын күзəтергə мөмкинлек бар.

Сайланма əсəрлəр: 5 томда. 5 т. Гыйззәт Т.К. Сайланма əсəрлəр: 5 томда. 5 т.

Автор: Гыйззәт Т.К.

Нәшрият: Татарстан китап нəшрияты, 2009 ел.

Бу томда Таҗи Гыйззəтнең егерменче еллар азагы – утызынчы еллар башында язылып та моңа кадəр басылмаган кайбер драма əсəрлəре həм публицистик язмалары урын алды.

Сайланма əсəрлəр: 5 томда. 1 т. Гыйззәт Т.К. Сайланма əсəрлəр: 5 томда. 1 т.

Автор: Гыйззәт Т.К.

Нәшрият: Татарстан китап нəшрияты, 2009 ел.

Халкыбызның күренекле драматургы Таҗи Гыйззəтнең бу томына күп еллар буена театр сəхнəсеннəн төшмəгəн «Наемщик», «Кыю кызлар», «Фəрхиназ», «Башмагым», «Чаткылар» həм «Бишбүлəк» əсəрлəре туплап бирелде.

Сайланма əсəрлəр: 5 томда. 3 т. Гыйззәт Т.К. Сайланма əсəрлəр: 5 томда. 3 т.

Автор: Гыйззәт Т.К.

Нәшрият: Татарстан китап нəшрияты, 2009 ел.

Бу томга əдипнең заманында татар театрларында зур уңыш белəн барган «Таймасовлар», «Изге əманəт», «Чын мəхəббəт» həм башка пьесалары тупланды.

Сайланма əсəрлəр: 5 томда. 4 т. Гыйззәт Т.К. Сайланма əсəрлəр: 5 томда. 4 т.

Автор: Гыйззәт Т.К.

Нәшрият: Татарстан китап нəшрияты, 2009 ел.

Татар халкының күренекле драматургы Таҗи Гыйззəтнең бу томында «Ташкыннар» трилогиясе həм тəрҗемə əсəрлəре урын алды.

Сайланма әсәрләр, драмалар Гыйззәт Т.К. Сайланма әсәрләр, драмалар

Автор: Гыйззәт Т.К.

Нәшрият: Татарстан китап нəшрияты, 2002 ел.

Таҗи Гыйззәтнең күп кенә әсәрләренең сюжеты халык кичергән зур социаль вакыйгаларга нигезләнгән. Бу яктан караганда аның иҗаты татар халкының сәхнәдәге тарихы дип каралырга мөмкин. Язучы әсәрләренең бертомлыгы нәкъ шушы үзенчәлекне нигезгә алып төзелде дә. Җыентыкта сайланма әсәрләр язылу хронологиясе буенча түгел, бәлки, тарихи чорлар тәртибендә тезелгән. Алар, 1861 елдан алып («Наемщик»), 1917 елга кадәр («Ташкыннар»), ягъни халыкның алты дистә еллык авыр кичерешле, драматик тарихын колачлый.

Пьесалар: Таҗи Гыйззәт Гыйззәт Т.К. Пьесалар: Таҗи Гыйззәт

Автор: Гыйззәт Т.К.

Нәшрият: Татарстан китап нəшрияты, 2006 ел.

Күренекле татар драматургы Т.Гыйззәтнең бу җыентыгына, нигездә, 1939–1949 елларда иҗат иткән пьесалары туплап бирелде.

Авторлар