Кошлар: табигатькә сәяхәт Шакирова Т.Р.

5.05.05.05.05.0
Тавыш: 3

Кошлар: табигатькә сәяхәт

Автор: Шакирова Т.Р.
Нәшрият: Татарстан китап нəшрияты, 2007 ел.
40 бит

Әлеге китап "Табигатькә сәяхәт" сериясеннән. Китапта табигатебез бизәкләре булган кошлар хакында мәгълүмат, аларга багышланган шигырьләр тәкъдим ителә.

Cenz_0