Диңгез акчарлагы: повесть, хикәяләр Янбаев Ш.

0.00.00.00.00.0
Тавыш: 0

Диңгез акчарлагы: повесть, хикәяләр

Автор: Янбаев Ш.
Нәшрият: Татарстан китап нəшрияты, 2007 ел.
288 бит

Танылган башкорт әдибе Шакир Янбаев әсәрләре идея-эстетик эчтәлеге, сюжет үстерелеше, композицион төзелешләре, халыкның җанлы сөйләм теленә нигезләнеп, сурәтләү чараларын киң кулланып иҗат ителүләре белән үзенчәлекле.

Cenz_0