Язмыш: хикəялəр, əкиятлəр Əхмəдиев Ш.Г.

0.00.00.00.00.0
Тавыш: 0

Язмыш: хикəялəр, əкиятлəр

Автор: Əхмəдиев Ш.Г.
Нәшрият: Татарстан китап нəшрияты, 2003 ел.
159 бит

Бу китапка Шəhит Əхмəдиевнең балаларга багышланган иң яхшы хикəялəре həм əкиятлəре сайлап алынды.

Cenz_0