Табигатькә тәрәзә: Парчалар Хәсәнов Ә.Х.

0.00.00.00.00.0
Тавыш: 0

Табигатькә тәрәзә: Парчалар

Автор: Хәсәнов Ә.Х.
Нәшрият: Татарстан китап нəшрияты, 2006 ел.
24 битләр

Әнәс Хәсәновның бу китабында хайваннар, кош-кортлар дөньясындагы кызыклы хәлләр тасвирлана.